Elektromehanički merni pretvarač ZSFY-A

Namena merila

Elektromehanički merni pretvarač koristi se za merila mase koja mere masu pod uticajem zemljine teže koja deluje na tu masu.

Funkcionalnost merila i osnovne karakteristike konstrukcije

Princip rada EMP se zasniva na primeni otpornih mernih traka čiji se električni otpor menja pri deformaciji elastičnog tela, pod uticajem sile gravitacije (zemljine teže) na opterećenje EMP. Elastično telo EMP izrađeno je od legiranog čelika.

Merni i kompenzacioni elementi su zaštićeni od atmosferskih uticaja.

Kabl od EMP je četvorožilni oklopljeni (prečnika 7,8 mm ).

Referentni uslovi

Opseg temperature od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Tip ZSF-A10 ZSF-A20 ZSF-A30 ZSF-A40 ZSF-A50
Emax (kg) 10000 20000 300000 40000 50000
vmin (kg) Emax / 10000 Emax / 10000 Emax / 10000 Emax / 10000 Emax / 10000

Izgled merila VLMI-02