Kolske vage

Kolske vage namenjene su merenju mase vozila mernog opsega do 50000 kg. Koriste se za merenje vozila kako u prehrambenoj (PKB IMES a.d., ŽITOMLIN a.d.), tako i u drugim granama industrije: energetika, rudarstvo (rudnici – RB KOLUBARA d.o.o.), metalurgija – stovarišta gradjevinskog materijala, promet sekundarnih sirovina...
Jednostavnost programa omogućava laku upotrebu, štampu i praćenje protoka vozila preko vage.

Železničke vage

Železničke vage namenjene su merenju mase vozila mernog opsega do 120000 kg. Koriste se za merenje šinskih vozila industrije: energetika, rudarstvo (rudnici – RB KOLUBARA d.o.o.), metalurgija – stovarišta gradjevinskog materijala, promet sekundarnih sirovina...
Jednostavnost programa omogućava laku upotrebu, štampu i praćenje protoka vozila preko vage.


Platformske vage

Platformske vage koriste se kako u proizvodnim pogonima, tako i u prodaji (maloprodaja, veleprodaja) voća, povrća, gradjevinskog materijala, sekundarnih sirovina,... Platformske vage, na zahtev imaoca, mogu se povezati na čarunar sa štampačem i štampati vagarske kartice.

Vage za industriju

U okviru industrijskih vaga u svom asortimanu imamo elektromehaničke zidne i viseće klanične vage. U toku obrade i puštanja u promet mesa neophodno je obezbediti kvalitetnu vagu koja je izradjena od nerdjajućeg čelika kako ne be došlo do oštećenja materijala koji dolazi u dodir sa robom (u ovom slučaju sa mesom) i do promene kvaliteta izmerene robe. Naše vage za mesnu industriju izradjene su od prohroma i montiraju se na zid ili na postojeći kolosek (cev ili neki drugi profil).

Trgovačke vage

Merenje mase u trgovini (maloprodaja, pijaca, prodavnica,...) mora biti precizno i brzo. Naš novi proizvod u ponudi – trgovačke vage mernog opsega do 6, 15 ili 30 kg svojom brzinom, preciznošću i jednostavnim načinom rada olakšavaju rad u trgovini.


Indikatori

Preko elektronskog pokaznog uredjaja, indikatora, vrši se pokazivanje rezultata merenja. U proizvodnom programu imamo i pokazni uredjaj tip VLMI-02, koji je odobren od Direkcije za mere i dragocene metale za ugradju u merila mase koji ugradjujemo na naše vage.
Pored navedenog našeg proizvoda u naše vage se mogu ugraditi i drugi kompatibilni indikatori, koji imaju druge kvalitete, po želji naručioca merila. Svi indikatori koje ugradjujemo imaju mogućnost povezivanja na računar i štampač, što omogućava štampanje rezultata merenja.

Merni pretvarači

Merni pretvarači sile koriste se prilikom izrade elektronskih vaga svih tipova i mernih opsega. Izradjuju se od čelika različitog kvaliteta (prohrom, čelik...).
U eri elektronike dolazi do masovne zamene mehaničkih vaga elektronskim, što omogućava brže i kvalitetnije merenje i prikazivanje rezultata merenja. Ovo nam omogućavaju merni pretvarači sele koji se prilagodjavaju potrebama tržišta i razvijaju se od naj osetljivijih do merenja velikih masa.

Dodatna oprema

Dodatna oprema ugradjuje se na vage kako bi olakšavala čitanje rezultata merenja. U ovom slučaju to su spoljni displeji, koji pokazuju rezultate merenja, a znatno su veći od indikatora. Montiraju se na mesto gde bi i merioc i stranka bolje videle rezultat merenja jasno i nedvosmisleno.