Elektromehanička zidna klanična vaga VLZKV

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Merilo je izrađeno od čelične konstrukcije (ugljenični ili legirani čelik) sa jednim elektromehaničkim mernim pretvaračem.

Sila usled opterećenja deluje na prijemnik mase i prenosi se na merni pretvarač sa otpornim mernim trakama, koji daje električni signal, koji se obrađuje u mikro računaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Merilo ima dva prijemnika mase, u obliku platforme i kuke.

Prijemnik mase u obliku platforme pri merenju postavlja se u horizontalni položaj, a po potrebi može se pomoću obrtne osovine postaviti u vertikalni položaj.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od 0 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLZKV-100 1
2
100 50
100
VLZKV-150 1
2
150 50
100
VLZKV-100 2
4
200 100
200

Izgled merila tip VLZKV

Ugradnja

Način ugradnje elektromehaničkog mernog pretvarača i zaštita pretvarača od preopterećenja