Elektromehanička vaga VLP

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase u svrhu obračuna prema rezultatu merenja.

Osnovne karakteristike konstrukcije i funkcionalnost merila

Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase na merni pretvarač sa otpornim mernim trakama koji daje električni signal koji se obrađuje u mikro¬računaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Prijemnik mase izrađuje se od ugljeničnog ili legiranog čelika.

Prijemnik mase dovodi se u referentni položaj za merenje pomoću ugrađene libele i podesivih nožica.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od 0 °C do +40 °C

Merni opsezi

Podtip Min [kg] Max [kg] Podeljak e=d[mm]
VLNP-60 0.4 60 20
VLNP-100 1 100 50
VLNP-150 1 150 50
VLNP-200 2 200 100
VLNP-300 2 300 100
VLNP-500 4 500 200

T = -Max
Broj ispitnih podeljaka: n = 3000.

Izgled merila tip VLP

Ugradnja

Način ugradnje mernog pretvarača i zaštita pretvarača od preopterećenja