Elektromehanička vaga sa neautomatskim funkcionisanjem EEP

Namena vage

Merilo je namenjeno za merenje mase u obračunu.

Princip rada i osnovne karakteristike konstrukcije

Merilo obrađuje električni signal koji dolazi iz elektromehaničkog mernog pretvarača sa otpornim mernim trakama, a što se obavlja u mikroračunaru posle pojačanja i A/D pretvaranja i iskazuje se kao vrednost izmerene mase.

Sila usled opterećenja deluje preko prijemnika mase (tasa) i prenosnika ("krsta") na elektomehanički merni pretvarač.

Prijemnik mase dovodi se u referentni položaj za merenje pomoću ugrađene libele i podesivim nožicama.

Elektromehanički merni pretvarač zaštićen je od preopterećenja unutar merila.

Основни делови мерила и њихове функције:

 • elektronski merni i pokazni uređaj tipa NL (bez obračuna cene) ili CL (sa obračunom cene), proizvođača ELICOM Electronic, Bugarska sa LCD pokazivačima (pokazivač mase sa šest cifara i decimalnim znakom, pokazivač jedinične cene sa šest cifara i decimalnim znakom, pokazivač iznosa sa šest cifara i decimalnim znakom, signalizacijom položaja nule, neto izmerene mase, zauzete tare, stabilnosti i ispražnjenosti baterije);
 • prijemnik mase (tas);
 • elektromehanički merni pretvarač tipa YZ108, proizvođača YOUNGZON Electronics, Kina ili tipa L6G, proizvođača ZEMIC, Kina (odgovarajućih Emax);
 • glavna ploča oznake EP603.8, proizvođača ELICOM Electronic;
 • uređaj za dovođenje pokazivača na nulu pri uključenju u opsegu do 20 % Max merenja;
 • uređaj za poluautomatsko dovođenje pokazivača na nulu u opsegu ±2 % Max merenja;
 • uređaj za poluautomatsko izjednačavanje tare (tara sa kojom se umanjuje opseg merenja);
 • uređaj za ograničenje pokazivanja preko Max merenja uvećanog za 9 d;
 • uređaj za kontrolu stanja mirovanja;
 • mogućnost napajanja preko akumulatorske baterije (6 V, 4,5 Ah);
 • test pokazivača pri uključenju;
 • uređaj za prenos podataka - RS232.

Referentni uslovi

Frekvencija (50 +-1) Hz
Električni napon napajanja 187 V do 242 V
Temperatura od -10 °C do +40 °C

Merni opsezi

Max Мin e=d Dimenzije prijemnika mase (mm)
60 kg 400 g 20 g 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700
30/60 kg 200 g 10/20 g 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700
150 kg 1000 g 50 g 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700
60/150 kg 400 g 20/50 g 400 x 400; 400 х 500; 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x 700
300 kg 2000 g 100 g 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800;
150/300 kg 1000 g 50/100 g 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800;
600 kg 4000 g 200 g 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800;
300/600 kg 2000 g 100/200 g 450 x 500; 500 x 500; 500 x 600; 600 x700; 700 x 800; 800 x 800;

T = -Max
Broj ispitnih podeljaka: n = 3000.

Tip merila NL

Tip merila CL