Nakon reorganizacije i promene vlasničke strukture u firmi Vage Lekić 2009. godine nastaje firma Vage group d.o.o. kao nastavak dugogodišnjeg i uspešnog poslovanja u vagarskoj delatnosti.

Uprokos teškim ekonomskim uslovima koji su bili pred nama, uspevamo, a u nekim segmentima i premašimo, visoke standarde poslovanja koje smo nasledili. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i konstantnim usavršavanjem, podižemo kvalitet proizvoda i usluga uspevajući da zadržimo prihvatljiv cenovni nivo.

Vage group d.o.o. su danas jedna od najpoznatijih vagarskih firmi u Srbiji i regionu. U našem sastavu su:

Ovim smo zatvorili kompletan proces od same proizvodnje merila, isporuke, ugradnje, overavanja, održavanja i servisa.

Zalažući se, pre svega, za razvoj domaće proizvodnje, jedna smo od retkih firmi koja može da se pohvali proizvodnjom sopstvenih mernih instrumenata, elektronike i pratećih softvera.

Ulaganjem u ljudske resurse, stalnim usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem, uspeli smo da stvorimo tim veoma iskusnih inžinjera, majstora, servisera i menadžera koji će svaki zahtev klijenta rešiti uz obostrano zadovoljstvo.